ปิดฉลากด้านบน GT-210C

 

คุณสมบัติ :

รุ่น     GT-210C

จำนวน       20-30 ขวดต่อนาที ตามความเร็วของผู้ใช้งาน

ความกว้างของสินค้า      ตั้งแต่ 50 - 150 มม.

ความยาวของสินค้า        ตั้งแต่ 50 มม. ถึง 200 มม.

วัสดุปิดฉลาก       ม้วนฉลาก

ขนาดของฉลาก    20-180 มม. กว้าง, 20-250 มม. ยาว (รวมกระดาษ)