ปิดฉลากขวดกลม GT-505คุณสมบัติ :

รุ่น     GT-505C

จำนวน       10-12 ขวดต่อนาที ขึ้นอยู่กับความเร็วในการดำเนินการ

ขนาดสินค้า         ตั้งแต่ 50 ถึง 90 มม.

ความยาวของสินค้า        ตั้งแต่ 100 มม. ถึง 300 มม.

วัสดุในการปิดฉลาก       ม้วนฉลาก

ขนาดฉลาก         20-180 มม. iกว้าง, 20-250 มม. ยาว(รวมกระดาษ)

ขนาดเครื่อง         กว้าง650 x ยาว1300 x สูง1500 มม.